XE CHỞ PHOI

Thông số kỹ thuật:
– Xe chở phoi model HH08 bao gồm:
– Kích thước 1500x1000x1050mm
– Hệ thống lật thùng chứa khi đổ phoi và cụm
khóa cố định thùng chứa với đế xe
– Vật liệu thép CT3
– 04 bánh xe phi 150 model STM150VU bọc
polyurethane hãng Nansin

Công dụng của xe chở phoi :

– Xe dùng để đựng phoi máy trung tâm gia công
và máy tiện CNC
– Có thể tự lật khi đổ phoi bằng xe nâng vào
thùng chứa phoi

XE CHỞ PHOI

XE CHỞ PHOI SẢN PHẨM 2